PORTFOLIO > PAPER & PRINT2016
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
2018
2018
' Ophelia '
mixed media on panel
9' x 12'
2008
'Slow Leak '
mixed media on panel
3' x 5'
2008
' The Big Blue Boat '
mixed media on panel
4' x 5'
2008
' Casino Royale '
mixed media on pannel
4' x 4'
2009
' Mothers Daughter '
mixed media on pannel
4' x 3'
2008
' El Grande Machine 2 '
mixed media on panel
3.5' x 2.5'
2008
' El Grande Machine '
photo collage
4' x 4'
2008
' La Derniere '
mixed media on panel
3' x 2'
2009
' The One '
mixed media on panel
4' x 4'
2008